Menu

XKLĐ Đài Loan

TUYỂN 06 NAM LINH KIỆN CƠ KHÍ TUYỂN 06 NAM LINH KIỆN CƠ KHÍ
Số lượng: 06
Lương: Trên 25 triệu
Địa chỉ: Đào Viên
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 05 NAM SẢN XUẤT VẢI TUYỂN 05 NAM SẢN XUẤT VẢI
Số lượng: 05
Lương: Trên 25 triệu
Địa chỉ: Tân Bắc
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 01 NAM KIM LOẠI TUYỂN 01 NAM KIM LOẠI
Số lượng: 01
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Đào Viên
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 03 NAM SẢN XUẤT CHẾ TẠO TUYỂN 03 NAM SẢN XUẤT CHẾ TẠO
Số lượng: 03
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Đào Viên
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 03 NAM VẬN HÀNH MÁY TUYỂN 03 NAM VẬN HÀNH MÁY
Số lượng: 03
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Đào Viên
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TUYỂN 02 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI
Số lượng: 02
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Tân Bắc
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 25 NỮ SẢN XUẤT MÀNG PHÂN CỰC TUYỂN 25 NỮ SẢN XUẤT MÀNG PHÂN CỰC
Số lượng: 25
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Đài Nam
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 50 NAM XÂY DỰNG TUYỂN 50 NAM XÂY DỰNG
Số lượng: 50
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Tân Trúc
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 15 NỮ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TUYỂN 15 NỮ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ
Số lượng: 15
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Hoa Quảng
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 05 NAM THAO TÁC MÁY TUYỂN 05 NAM THAO TÁC MÁY
Số lượng: 05
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Tân Bắc
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 NAM MÀI HÀN KIM LOẠI TUYỂN 02 NAM MÀI HÀN KIM LOẠI
Số lượng: 02
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Đài Nam
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 01 NAM SẢN XUẤT IN ẤN TUYỂN 01 NAM SẢN XUẤT IN ẤN
Số lượng: 01
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Đài Trung
Trạng thái: Đang tuyển
1 2 3 4 5 6