Menu

XKLĐ Nhật Bản

TUYỂN 16 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TUYỂN 16 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Số lượng: 03
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Ehime
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 01 NAM XÂY DỰNG TỒNG HỢP TUYỂN 01 NAM XÂY DỰNG TỒNG HỢP
Số lượng: 01
Lương: Trên 25 triệu
Địa chỉ: Kanagawa
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 10 NAM/NỮ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TUYỂN 10 NAM/NỮ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Số lượng: 10
Lương: Trên 25 triệu
Địa chỉ: Yamagata
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 06 KỸ SƯ IT PANASONIC TUYỂN 06 KỸ SƯ IT PANASONIC
Số lượng: 06
Lương: Trên 40 triệu
Địa chỉ: Tokyo
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 10 NAM KỸ SƯ ĐIỆN PANASONIC TUYỂN 10 NAM KỸ SƯ ĐIỆN PANASONIC
Số lượng: 10
Lương: Trên 40 triệu
Địa chỉ: Tokyo
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 10 KỸ SƯ CƠ KHÍ PANASONIC TUYỂN 10 KỸ SƯ CƠ KHÍ PANASONIC
Số lượng: 10
Lương: Trên 40 triệu
Địa chỉ: Tokyo
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 04 NAM MÁY XÂY DỰNG TUYỂN 04 NAM MÁY XÂY DỰNG
Số lượng: 04
Lương: Trên 40 triệu
Địa chỉ: Chiba
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 NAM/NỮ VỆ SINH TOÀN NHÀ TUYỂN 02 NAM/NỮ VỆ SINH TOÀN NHÀ
Số lượng: 02
Lương: Trên 35 triệu
Địa chỉ: Tokyo
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 NAM MỘC NHÀ GỖ TUYỂN 02 NAM MỘC NHÀ GỖ
Số lượng: 02
Lương: Trên 35 triệu
Địa chỉ: Gifu
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 KỸ SƯ Ô TÔ TUYỂN 02 KỸ SƯ Ô TÔ
Số lượng: 02
Lương: Trên 20 man
Địa chỉ: Hiroshima
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 NAM VẬN HÀNH MÁY TUYỂN 02 NAM VẬN HÀNH MÁY
Số lượng: 02
Lương: Trên 35 triệu
Địa chỉ: Osaka
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP
Số lượng: 06
Lương: Trên 35 triệu
Địa chỉ: Chiba
Trạng thái: Đang tuyển
1 2 3 4 5 6